Δικαιολογητικά έκδοσης ναυτικού δελτίου

Δικαιολογητικά έκδοσης ναυτικού φυλλαδίου

φυλλαδιο-ναυτικου

 

 

Για την έκδοση του ναυτικού φυλλαδίου ο υποψήφιος ναυτικός πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην οδό ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος στον Πειραιά: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 13:30.

 

 

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ”δεν έχω την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κοινωνικοποιημένου οργανισμού και δεν έχω αποχτήσει κατά το παρελθόν ναυτικό φυλλάδιο οποιασδήποτε κατηγορίας. Επίσης δεν είμαι ανυπότακτος ή λιποτάκτης και γνωρίζω κολύμβηση”
 • πιστοποιητικό γέννησης (για άνδρες) και οικογενειακής κατάστασης αρχική μερίδα ( για γυναίκες)
 • Διπλότυπο είσπραξης e-παράβολο 31,17€ (ή 41,17€ για επαρχεία) στο ΚΑΕ 3741
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών η βεβαίωση σπουδών ΑΕΝ ή βεβαίωση ΕΠΑΛ (ναυτιλιακής κατεύθυνσης)
 • Βεβαίωση φοίτησης Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών
 • Τρεις (3) πρόσφατες όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες (3,5εκ x 4,5εκ)
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Γνωμάτευση ΥΑΝΕΘ-ΑΝΥΕ
 • Συγκατάθεση γονέων (για ανήλικους ναυτικούς υποψηφίους)

 

 

Για την Γνωμάτευση ΥΑΝΕΘ ο υποψήφιος ναυτικός πάει στο ΥΝΑ/ΔΝΕΡ Α’ (Μητρώων ναυτικών – οδό ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος στον Πειραιά ,δέχεται Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 13:30) απ’ όπου παραπέμπεται για εξέταση στην αρμόδια ΥΕΑΝΕΘ Πειραιά που βρίσκεται επί της Οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 (Κτήριο πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας) ή στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ των επαρχιών. Η ΥΕΑΝΕΘ Πειραιά δέχεται προς εξέταση τους υποψήφιους ναυτικούς κάθε Τρίτη και Παρασκευή από ώρα 09:00 – 10:30 με τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

 • Ακτινογραφία θώρακος μόνο από ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ συνοδευόμενη υποχρεωτικά μετά της ιατρικής γνωματεύσεως.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com