Πολιτική Ποιότητας

Medicalomc Ιατρικό Ναυτιλιακό Κέντρο - Εργασιακό

 

Η δέσμευση στην ποιότητα και η συνεχής βελτίωση, αποτελούν βασικές αρχές της εταιρείας μας και προτεραιότητα σε κάθε μας ενέργεια, ειδικότερα στις περιοχές των δραστηριοτήτων μας που αφορούν σε:

 

 • Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
 • Παροχή ναυτιλιακών ιατρικών υπηρεσιών
 • Παροχή εργασιακών ιατρικών υπηρεσιών
 • Έκδοση πιστοποιητικών υγείας
 • Ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών και αλκοολ
 • Εκπαίδευση απλών και εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών
 • Δειγματοληψία COVID 19

 

 Ως Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμευόμαστε για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας, ενθαρύνοντας και εκπαιδεύοντας όλο το προσωπικό να συμμετέχει στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας και να εφαρμόζει με προσήλωση την πολιτική και τις διαδικασίες που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία των διαφόρων τμημάτων.  

 

Επίσης παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους και κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη για τον σχεδιασμό την εφαρμογή και την ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας.

 

Με την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας   δεσμευόμαστε ως προς:

 

 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, των συνεργατών, του προσωπικού και της Διοίκησης
 • Την ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τις υπηρεσίες της εταιρείας
 • Τη διαρκή βελτίωση του συστήματος ποιότητας
 • Τη θέσπιση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και εφικτών ετήσιων στόχων ποιότητας και την προσπάθεια επίτευξης αυτών.
 • Την περιοδική Ανασκόπηση της Πολιτικής ποιότητας και των στόχων, ως προς την καταλληλότητα και την επάρκεια τους
 • Την εστίαση στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών και την καταγραφή, μέτρηση και εκτίμηση της ικανοποίησης τους, καταβάλλοντας διαρκείς προσπάθειες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Την διασφάλιση της επικοινωνίας με τους πελάτες μας, προκειμένου να αναγνωριστούν οι ανάγκες τους και να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν παράπονα ή ελλείψεις

 

Με στόχο η εταιρείας μας να καταστήσει περισσότερο οργανωμένη και αποτελεσματική τη διαχείριση των παραμέτρων που άπτονται της ποιότητας έχει αναπτύξει και εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Το σύστημα ποιότητας υπόκειται σε συνεχή βελτίωση και ελέγχεται από φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι η δέσμευση της εταιρείας στους τομείς της διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται με διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com