Χρώματα ναυτικού δελτίου

Χρώματα ναυτικού δελτίου

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΛΔΙΟΥ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ

 

Με αυτό εφοδιάζονται οι απογραφόμενοι ναυτικοί, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ.25 6/1986 (ΦΕΚ Α΄120) όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 247/1989 (ΦΕΚ Α΄11), Π.Δ. 79/1997 (ΦΕΚ Α΄65) και Π.Δ. 174/1999 (ΦΕΚ Α΄64) και δεν έχουν ως προς την υγειονομική τους καταλληλότητα κανένα περιορισμό στη δυνατότητα ναυτολόγησης σε θέσεις αντίστοιχες του κατεχόμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Στην κατηγορία αυτή, προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση του αποδεικτικού επιτυχούς αποφοίτησης από το βασικό κύκλο σπουδών της Σχολής σωστικών – πυροσβεστικών μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.) και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

Η έκδοση μπλε ναυτικού φυλλαδίου με κίτρινες σελίδες πραγματοποιείται σε όσους απογράφονται με περιορισμένη δυνατότητα ναυτολόγησης για λόγους υγείας. Οι κάτοχοι τέτοιου φυλλαδίου έχουν δυνατότητα ναυτολόγησης μόνο στο κλάδο Μηχανής, Γενικών Υπηρεσιών και κατωτέρου πληρώματος μηχανής σε θέσεις αντίστοιχες του κατεχομένου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Κατά την έκδοση του Ναυτικού Φυλλαδίου, η απογράφουσα αρχή διαγράφει την ένδειξη ή τις ενδείξεις που δεν ανταποκρίνονται στη σχετική γνωμάτευση της ΥΕΑΝΕΘ.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ)

 

Η έκδοση του κόκκινου ναυτικού φυλλαδίου (ειδικού μητρώου) εκδίδεται για όσους υποψήφιους ναυτικούς βρίσκονται σε ηλικία από 30 χρονών και άνω ή είναι απόφοιτοι Δημοτικού (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή σωστικών και πυροσβεστικών μέσων. Για όσους δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, κατά την απογραφή τίθεται παρατήρηση στο Ναυτικό φυλλάδιο ότι επιτρέπεται η ναυτολόγησή τους σε οποιοδήποτε πλοίο για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος εφόσον δεν προσκομισθεί από τον ναυτικό βεβαίωση φοίτησης ση Σχολής Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων εντός εννέα μηνών στην απογράφουσα αρχή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η ναυτολόγησή του και διαγράφεται. Π.Δ.260/2001 (ΦΕΚ Α΄185).

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com