Όραμα, Στόχοι, Αξίες

Όραμα

Το Όραμα του ιατρικού Ναυτιλιακού Κέντρου είναι η δημιουργία ενός διαβαλκανικού δικτύου υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου με ανθρώπινο χαρακτήρα. Αποστολή μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για την διασφάλιση και τη βελτίωση του επιπέδου της υγείας των ναυτικών, μέσα από μια ενδυναμωμένη σχέση εμπιστοσύνης.

Στόχοι
 • Η παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας των εργαζομένων στο ναυτικό επάγγελμα και στις ναυτιλιακές εταιρείες
 • Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
 • Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παροχής φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας
 • Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
 • Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
 • Η οργάνωση, προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.
 • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων πανω στην ναυτιλία.
 • Ερευνητικά κέντρα συμβαδίζοντας με τις ισχύουσες διαταξεις των διεθνών κανονισμών που διέπουν την ναυτιλία.
Αξίες

Η ιατρική ομάδα που στελεχώνει το Ιατρικό Ναυτιλιακό Κέντρο πιστεύει στον εργαζόμενο και τις αξίες του στην καθημερινή του ζωή. Η προσήλωση του Ιατρικού Ναυτιλιακού Κέντρου στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη, όλα αυτά τα χρόνια και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας καθώς επίσης και τη συνεχή βελτίωσή του εν λόγω Συστήματος.

Οι προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας διέρχονται μέσα από :

 • Προάσπιση της υγείας των εργαζομένων παρέχοντας θεραπεία και ενημέρωση υπό την προϋπόθεση της προστασίας των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικότητας, οικονομικής κατάστασης ή άλλων.
 • Την σταθερή προσήλωση της στην αξιοποίηση και βελτίωση της σύγχρονης ιατρικής γνώσης και πρακτικής
 • Διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων
 • Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την ποιότητα υπηρεσιών υγείας.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com