Έκδοση Σωστικών

Η παρακολούθηση του κύκλου σωστικών λαμβάνει χώρα στην ΑΕΝ Ασπροπύργου ή στη ΑΕΝ Μακεδονίας και περιλαμβάνει τον κύκλο των βασικών (basic) και προχωρημένων (advance) σωστικών και πυροσβεστικών μέσων.

ΚΥΚΛΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ:

Προυποθέσεις:

 • Ναυτικοί που δεν έχουν περάσει ποτέ εκπαίδευση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, ώστε να αποκτήσουν ανάλογο πιστοποιητικό προκειμένου να ναυτολογηθούν.
 • Οι υποψήφιοι για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
 • Λεμβούχοι.
 • Προσωπικό Πυρασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Ναυτικό Φυλλάδιο ή υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία ή Λιμενική Αρχή για έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου.
 • Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Ιατρική βεβαίωση περί καλής κατάστασης της υγείας του υποψηφίου σπουδαστή (με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια). ή κάρτα υγείας ναυτικού σε ισχύ.
 • Ταυτότητα.
 • Για λεμβούχους, βεβαίωση Λιμενικής Αρχής που να προκύπτει η άσκηση του αντιστοίχου επαγγέλματος (αναζητείται από την υπηρεσία).
 • Για ιδιώτες, βεβαίωση της επιχείρησης που εργάζονται ότι ασκούν καθήκοντα πυρόσβεσης.
 • Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ. (εάν υπάρχει).

Διάρκεια και Μαθήματα Βασικού Κύκλου Σωστικών:

 • Σωστικά 2 ημέρες (14 ώρες)
 • Πυροσβεστικά 3 ημέρες (21 ώρες)
 • Α΄ Βοήθειες 2 ημέρες (12 ώρες)
 • Προσωπική ασφάλεια και Κοινωνικά καθήκοντα 2 ημέρες (12 ώρες)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: 9 εργάσιμες ημέρες

 

ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ:

Προϋποθέσεις:

 • Ναυτικοί που έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος θαλάσσια υπηρεσία.
 • Να έχει ολοκληρωθεί ο Βασικός Κύκλος Σπουδών.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Ναυτικό Φυλλάδιο.
 • Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Ιατρική βεβαίωση περί καλής κατάστασης της υγείας του υποψηφίου σπουδαστή (με έμφαση στην όραση, ακοή και αρτιμέλεια) ή κάρτα υγείας ναυτικού σε ισχύ.
 • Μηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας υπηρεσίας με τουλάχιστον ένα χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας από την αρμόδια υπηρεσία (αναζητείται από την υπηρεσία).
 • Προγενέστερο πιστοποιητικό Σ.Σ.Π.Μ.

Διάρκεια και Μαθήματα Κύκλου Προχωρημένων Σωστικών:

 • Ανώτερη εκπαίδευση στη χρήση σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης: (30 ώρες) 5 ημέρες.
 • Ανώτερη εκπαίδευση στη χρήση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης (μη υποχρεωτικό μάθημα): (21 ώρες ) 3 ημέρες.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com